Üsler (Outpost)

Karakol kurma ve yönetme

Karakollar

Şehrinizle doğrudan bağlantısı olmayan uzak yerlerden toprak almak istiyorsanız bir karakol kurabilirsiniz.

Üs almak için /t claim outpost yazın.

Üslere ışınlanmak için /t outpost <üs numarası> yazın. (Örnek: /t outpost 1)

Üslere sadece şehrinizdeki üyeler ışınlanabilir, ulus üyeleri ışınlanamaz. Karakolların numaraları alınma sırasına göredir. İlk aldığınız karakolun numarası 1 olur, sonra aldıklarınız sırasıyla artacak şekilde numaralandırılır.

Bir karakolun spawn noktasını değiştirmek için o arazi üstündeyken /t set outpost yazın. Bunu yapmak o karakolun numarasını da en yükseğe alacaktır.

Şehirden ayrı bir yerde karakol kurma bedeli 64 altındır ama kurulduktan sonra çevresinden alınan topraklar için normal fiyatı (16 altın) ödersiniz.

Daha fazla karakol almak için şehrinizde daha çok üye olması gerekir, yeterli üyeniz varsa istediğiniz kadar karakol alabilirsiniz.